RADETON FÓRUM 

Videonávody, novinky, zkušenosti uživatelů a vše kolem inženýrských sítí

Vyhldávání úniku plynu, hlídání osob v nebezpečném prostředí během staveb, tlakové zkoušky nových a rekonstruovaných plynovodů.
#605
Pokud někdo provádí kontroly podzemních plynovodů, musí protokolovat "jaký úsek prověřil" a "co na něm naměřil". Je zde prostor pro chyby, a tak se stále zvyšuje poptávka po detektoru plynu s GPS záznamem trasy. Nejen že výsledkem je automaticky generovaný protokol se zákresem prošlé trasy vč. naměřených hodnot koncentrací plynu, ale GPSka je nápomocná obsluze během měření. Detektory jsou spojeny s tablemem, na kterém lze sledovat aktuální pozici pomoci GPS na mapách se zakreslenými plynovody. Obsluha tak ví, zda se nachází přímo nad plynovodem a kudy dále plynovod vede. A pokud si myslíte, že přesnost GPSky není pro tuto práci dostačující, pak máte pravdu. Přesnost GPS modulů v tabletech mívá přesnost +/- 10m a slouží pro orientační určení pozice. Pozici však lze zpřesnit až na +/- 0,5m pomocí GNSS přijímače.

Blíže se tématu detekce plynu a GPS záznamu trasy věnuje tento článek http://www.radeton.cz/pozemni-inspekce-plynovodu-gps

Obrázek
signal 50hz

To že kabel vyzařuje signál 50h je podle ma[…]

Sem vkladať skúsenosť s týmto pred&a[…]

Chci se zeptat, v jakých situacích m[…]