Stránka 1 z 1

Inpekce podzemních plynovodů se záznamem trasy GPS

Napsal: 16 bře 2016, 22:55
od ulbrich
Pokud někdo provádí kontroly podzemních plynovodů, musí protokolovat "jaký úsek prověřil" a "co na něm naměřil". Je zde prostor pro chyby, a tak se stále zvyšuje poptávka po detektoru plynu s GPS záznamem trasy. Nejen že výsledkem je automaticky generovaný protokol se zákresem prošlé trasy vč. naměřených hodnot koncentrací plynu, ale GPSka je nápomocná obsluze během měření. Detektory jsou spojeny s tablemem, na kterém lze sledovat aktuální pozici pomoci GPS na mapách se zakreslenými plynovody. Obsluha tak ví, zda se nachází přímo nad plynovodem a kudy dále plynovod vede. A pokud si myslíte, že přesnost GPSky není pro tuto práci dostačující, pak máte pravdu. Přesnost GPS modulů v tabletech mívá přesnost +/- 10m a slouží pro orientační určení pozice. Pozici však lze zpřesnit až na +/- 0,5m pomocí GNSS přijímače.

Blíže se tématu detekce plynu a GPS záznamu trasy věnuje tento článek http://www.radeton.cz/pozemni-inspekce-plynovodu-gps

Obrázek