RADETON FÓRUM 

Videonávody, novinky, zkušenosti uživatelů a vše kolem inženýrských sítí

Dálková detekce plynu, metody měření, laserová detekce.
By ulbrich
#683
Pomocí laserového paprsku lze detekovat plyn na dlouhou vzdálenost. Jak to funguje? Vysvětlím laicky.

Laserový detektor má vysílač laserového paprsku (něco jako laserové ukazovátko) a přijímač laserového paprsku. Vysílačem přístroj vyšle paprsek ven, ten se odrazí a přichází zpět do přijímače. Pokud po trase projde paprsek plynovým mrakem, dojde k pohlcení části paprsku. Toto pohlcení je vyhodnoceno po přijetí odraženého paprsku přes přijímač zpět. Čím širší je plynový mrak a čím vyšší koncentrace plynu v něm je, tím větší je pohlcení paprsku. Protože detektor neví, kolik paprsku pohltila koncentrace plynu a kolik pohltila šířka mraku, zobrazuje naměřené hodnoty v jednotkách ppmm (koncentrace v ppm KRÁT metr), tedy ať je mrak jakkoliv široký, počítá, že mrak má šířku 1 metr a podle toho přepočítá koncentraci. Obecně tedy platí, že s laserovými detektory se nekvantifikuje velikost úniku ani jeho koncentrace, používají se spíše pro rychlé předhledání úniků plynu, které se následně kvantifikují klasickými detektory plynu. Laserové detektory dnes dokáží zaznamenat úniky na vzdálenost až 50 metrů, a tak si lze představit, jak rychle lze provést inspekci na plynovodu z jednoho místa.

Jak takový laserový detektor pracuje, se můžete podívat zde https://youtu.be/JFayXMXQ5zE

Chce-li se někdo pustit do odbornějšího výkladu, tak hurá do toho.
signal 50hz

To že kabel vyzařuje signál 50h je podle ma[…]

Sem vkladať skúsenosť s týmto pred&a[…]

Chci se zeptat, v jakých situacích m[…]